1 Reply Latest reply on Jun 3, 2017 12:29 PM by Adem YETIM

    Vcenter  &  vsphere replication appliance  register sorunu

    BauhausTurkey Lurker

      Network üzerinde haberleşebiliyor olmalarına rağmen Vsphere replication appliance, vcenter ile bağlantı problemi ortya çıktı. VReplicator'u unregister yapıp tekrar register yapmaya çalıştığımda eklediğim ekran görüntüsündeki hatayı "no element found: line 1, column 0" alıyorum . VRM servis devamında çalışmıyor. Klasik olacak ama her iki (Vcenter ve Vreplicator Appliance) restart yaptım. Deneyimlerinizi paylaşmanızı rica ediyorum.