0 Replies Latest reply on Dec 6, 2016 3:09 AM by elektmar

    Przestało działać LPT w wersji VM 12.5.

    elektmar Lurker

      VMware® Workstation 12 Pro w wersji 12.0     LPT działało.   Aktualizacja do 12.5 LPT przestało działać.  Miał ktoś podobny problem i udało się go rozwiązać ?