1 Reply Latest reply on Oct 21, 2015 11:55 PM by cemalettinyildiz

    raw disk

    goodface Enthusiast

      raw disk seçince physical ve virtual seçenekleri var bunların anlamı nedir. fiziksel yada sanalı seçersek ortama avantajı dez avantajı ne oluyor.  hangi yapılarda neye göre hangisini secmeliyiz . örnek bir yapı özetleme şansınız var mı?