VMware vForum 2014 - Virtual SAN - kolejny etap w rozwoju pamięci masowej definiowanej programowo

VMware vForum 2014 - Virtual SAN - kolejny etap w rozwoju pamięci masowej definiowanej programowo

Zapraszamy Państwa na sesję „Virtual SAN™ - kolejny etap w rozwoju pamięci masowej definiowanej programowo”, podczas której zaprezentujemy jak VMware Virtual SAN zmieni niewykorzystane dotychczas dyski lokalne, znajdujące się w serwerach, w pełni funkcjonalny zasób przygotowany do uruchomienia środowiska maszyn wirtualnych. Przeprowadzimy Państwa poprzez tajniki działania VMware Virtual SAN. Zaprezentujemy z perspektywy technicznej mechanizmy jego działania, oraz architektury referencyjne, które zobrazują wydajność i skalowalność Virtual SAN w realnych scenariuszach. Pragniemy abyście byli Państwo światkami jak VMware Virtual SAN zredefiniuje podejście do projektowania nowoczesnych, i skalowalnych datacenter. Zapraszamy! Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Hotel Hilton, godzina 14:00.

Rejestracja: http://bit.ly/1h3us2p

Attachments
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎05-22-2014 03:46 AM
Updated by: